НОВИНИ

За фирмата

1711, 2017

МАРЕЛИ LED КАТАЛОГ 2018

1409, 2016

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ФОТОМЕТРИЧНИ ДАННИ, ФЛИКЕРИНГ…

2705, 2015

Машина за изтегляне

Технически характеристики

Максимален диаметър на материала
mm
800

Support Plate Barrel Diameter
mm
N/A

Spindle Center Height

400

Дистанция между два центъра

600

Основна мощност на мотора
kw
20frequency conversion

Скорост на въртене
rpm
30-2000

Stroke
Horizontal X Shaft
mm
DIA-700

Stroke
Vertical Z Shaft
mm
500

Maximum Jacking Force
kn
25

Jacking Stroke
mm
600

Thrust Reverser Stroke
mm
400

Прецизност на позиционирането

0.01

Мощност на хидравличната станция
KW
5.5

Брой на инструменитие
Unit
4/8/1

Дебелина на обработвания метал
Мед, Алуминий, Дебелина
Mm
0.5-6.0

Processing Material Thickness
Стомана, Дебелина
Mm
0.5-3.0

Processing Material Thickness
Неръждаема стомана дебелина
Mm
0.5-2.5